REKRUTACJA ED. II GR. I + II + III + IV

Bezpłatne, jednodniowe warsztaty projektowe dla dzieci,
realizowane w ramach projektu LABORATORIUM ZMYSŁÓW

Zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach projektowych dla dzieci.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się kto to jest projektant i jak wygląda jego praca. Dzieci będą miały okazje zaprojektować własny mini plac zabaw, wymyślić kreatywne zabawy i nowe, ciekawe rozwiązania. Z pomocą kreatywnej zabawy będą mogły rozwinąć zdolności manualne oraz wyobraźnię. Dowiedzą się też jak użyć naturalnych barwników i dlaczego ważne jest spędzanie aktywnie czasu wolnego.

 

Dla kogo:

Dzieci w wieku 6-9 lat

Czas trwania:

3 godziny lekcyjne 45 min / 135 min / grupa

Kiedy:

grupa I: 17.03.2023 r. godz. 9:00-11:15
grupa II: 17.03.2023 r. godz. 12:00-14:15
grupa III: 21.03.2023 r. godz. 11:00-13:15
grupa IV: 28.03.2023 r. godz. 9:30-11:45

 

Miejsce:

Kraków ul. Podbrzezie 3- budynek Uniwersytetu Pedagogicznego.

Prowadząca:

dr Anna Węgrzyniak

 

Wypełniony, podpisany (przez Rodziców lub Opiekunów prawnych dzieci) i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2) oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w projekcie (załącznik nr 3) należy wysłać drogą mailową na adres: katarzyna.ryznar@up.krakow.pl lub pozostawić w kopercie w pok. 136 lub 137 w budynku głównym bądź Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,Warsztaty projektowe”. Na formularzu proszę wpisać preferowaną grupę (I, II, III lub IV).

 

Na zgłoszenia czekamy do 12 marca do godz. 23:59!

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową na adresy wskazane w kwestionariuszu zgłoszeniowym.

Szczegółowe kryteria rekrutacji.