Rekrutacja ed. IV

Akademia Artystyczna KULTurowa RZECZYwistość-warsztaty plastyczne dla dzieci

 

UWAGA!!!

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA do dn. 16.11.2022 r. do godz. 12:00!!!

 

Zapraszamy do udziału w IV edycji warsztatów Akademia Artystyczna KULTurowa RZECZYwistość które odbędą się w dniach 19-20 oraz 26-27.11.2022 r. i są organizowane przez Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego

Warsztaty plastyczne będą oparte o autorskie ćwiczenia rozwijające poczucie tożsamości kulturowej, tradycje grup wchodzących w skład środowiska lokalnego i prowadzone przez pracownika naukowego z wieloletnim stażem Panią dr Monikę Nęcką.

Warsztaty plastyczne skierowane są do dzieci w dwóch grupach wiekowych:

  • I grupa dzieci: od 6 do 9 lat – warsztaty 19-20.11
  • II grupa dzieci: od 10 do 12 lat – warsztaty 26-27.11

Warsztaty składają się z cyklu tj. 2 dni zajęć (nie ma możliwości zapisania na pojedynczy dzień). Pierwszego dnia warsztaty będą odbywać się w godzinach 10:00-16:00, drugiego dnia w godzinach 10:00-16:45

Ramowy plan warsztatów obejmuje:

  1. Pejzaż Kazimierza – 5h
  2. Ziołowe sny – poduszki zdrowienia – 5h
  3. Drzewo życia – zabawy z szablonem – 5h

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się tutaj.

Miejsce realizacji zajęć: ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Na zgłoszenia czekamy od 03.11.2022 r. do 11.11.2022 r.
Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany przez rodziców lub opiekunów prawnych danymi dziecka zgłaszanego do udziału w warsztatach:

 

 

należy wysłać drogą mailową na adres: justyna.debska@up.krakow.pl  lub pozostawić w kopercie w pok. 136/137 w budynku głównym lub Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,Akademia Artystyczna – Akademia Artystyczna KULTurowa RZECZYwistość-warsztaty plastyczne dla dzieci Laboratorium zmysłów”

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailowe na adresy wskazane w kwestionariuszu zgłoszeniowym.