Akademia Artystyczna – Zrób sobie ekslibris warsztaty projektowania graficznego i podstaw obsługi programów do kreacji graficznej

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się podstaw projektowania ekslibrisu, opanują podstawowe funkcje programów graficznych w stopniu umożliwiającym prostą edycję małych elementów komunikacji wizualnej.

Warsztaty polegają na zaprojektowaniu ekslibrisu do własnej biblioteczki i samodzielne wykonanie pieczątki techniką linorytu lub stworzenie pliku do laserowego wykonania gumy stempla. Uczestnicy poznają założenia kreowania marki własnego przedsięwzięcia zarobkowego lub działań społecznych, co pozwoli rozwijać własne działania w społeczności lub na niwie biznesowej. Poznają również podstawy obsługi edytorów grafiki i tworzenia elementów promocyjnych co pozwoli na realizacje pomysłów dotyczących promocji.

Zajęcia mają na celu pobudzenie kreatywnego myślenia w dziedzinie kreacji i produkcji, co ułatwi znajdywanie rozwiązań pozwalających na kreatywne dotarcie do odbiorców inicjatyw organizowanych przez uczestników projektu.

W ramach projektu zaplanowano 3 edycje 16-godzinnych warsztatów (16 x 45 minut) dla osób powyżej 18 roku życia.