Akademia Artystyczna_KULTurowa RZECZYwistość – warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty plastyczne będą oparte o autorskie ćwiczenia rozwijające poczucie tożsamości kulturowej oraz tradycje grup wchodzących w skład środowiska lokalnego.

Przykładowe tematy zajęć: Ziołowe Sny, Pejzaż Kazimierza, Szablonowe wariacje.

Założeniem warsztatów jest praca na zajęciach oraz kontynuowanie i dodatkowe wykonywanie zadań w domu. Zadania do domu to karty pracy do wielopokoleniowego, wspólnego działania, które mają wzmacniać więzi rodzinne.

W projekcie zaplanowano 6 edycji 15-godzinnych warsztatów (15 x 45 minut), z podziałem na dwie grupy wiekowe uczestników:
• I grupa dzieci: od 6 do 9 lat
• II grupa dzieci: od 10 do 12 lat

Zajęcia będą realizowane przez Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego i poprowadzi je pracownik naukowy z wieloletnim stażem.