Mała Akademia Sztuki – Warsztaty twórcze dla dzieci

Warsztaty zakładają realizację spotkań dla dzieci w trzech grupach wiekowych (trzech edycjach)

Główne cele to:
• kształtowanie kompetencji artystycznych dzieci w wieku szkolnym, z wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji plastycznej;
• doświadczanie i eksperymentowanie w technikach plastycznych z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi i materiałów (w tym projektowanie do druku i druk 3D);
• kształtowanie kompetencji kulturowych w kontakcie z wybranymi tekstami kultury (dzieła sztuki wizualnej, muzyka, tekst literacki);
• integracja społeczna pomiędzy uczestnikami warsztatów (dzieci/uczniowie studenci opiekunowie nauczyciele akademiccy).

Szczególna wartość tego działania polega na zapoznaniu dzieci/uczniów z wybranymi przykładami sztuki (z różnych obszarów kulturowych) z uwzględnieniem ich funkcji, wartości estetycznych i znaczenia dla danej społeczności. Praca w trzech grupach wiekowych, pozwoli na zobrazowanie podobieństw i różnic pojawiających się w sposobie artystycznej analizy i interpretacji zaproponowanych tematów. Będzie to możliwe do zaprezentowania podczas wspólnej wystawy prac (przewidzianej na koniec projektu)w przestrzeni Galerii Wydziału Sztuki na ul. Podbrzezie.

W projekcie zaplanowano 3 edycje 18-godzinnych warsztatów (18 x 45 minut), z podziałem na trzy grupy wiekowe uczestników:
• I grupa dzieci: od 6 do 7 lat
• II grupa dzieci: od 8 do 9 lat
• III grupa dzieci: od 10 do 11 lat