Rekrutacja ed. III

Letnia Akademia Filmowa | KAZ_4K

OFF WARSZTAT FILMOWY

daty 22-27.05.2023

Interesujesz się filmem? Zgłoś się do nas!
Ośrodek Form Filmowych zaprasza do udziału w kolejnej edycji OFF WARSZTAT FILMOWY. Udział w warsztacie jest bezpłatny (!!!) Odbędzie się on w dniach 22-27 maja 2023 w Instytucie Sztuki i Designu UP w Krakowie (ul. Podbrzezie 3).

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych filmem (pasjonatów i amatorów), także początkujących! W ramach zajęć przewidujemy realizację scen filmowych w oparciu o stworzony przez uczestników scenariusz.

Ramowy plan zajęć (terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji losowych):

22.05.2023 (poniedziałek) – wprowadzenie teoretyczne, wykłady na temat pracy nad scenariuszem oraz pracy operatora filmowego

23.05.2023 (wtorek) – praca praktyczna w grupach – wspólne tworzenie scenariuszy do scen warsztatowych

24.05.2023 (środa) – praca praktyczna w grupach – ćwiczenia aktorskie i reżyserskie na podstawie scenariusza

25.05.2023 (czwartek) – praca praktyczna w grupach – nagrania scen – praca z aktorami, reżyserem, operatorem i charakteryzacją

26.05.2023 (piątek) – wprowadzenie do montażu + ćwiczenia montażowe w programie do edycji wideo (praca z nagranym materiałem)

27.05.2023 (sobota) – montaż i postprodukcja obrazu i dźwięku, pokaz i omówienie zrealizowanych materiałów wraz z prowadzącymi

 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2) należy wysłać drogą mailową na adres: katarzyna.ryznar@up.krakow.pl lub pozostawić w kopercie w pok. 136 lub 137 w budynku głównym bądź Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,Letnia Akademia Filmowa – Laboratorium zmysłów”

Na zgłoszenia czekamy do 17 maja 2023 roku do godz. 23:59!

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową na adresy wskazane w kwestionariuszu zgłoszeniowym.

Szczegółowe kryteria rekrutacji.