Rekrutacja ed. III

Zapraszamy osoby w wieku 13-26 lat do udziału w warsztatach

pn. Letnia Akademia artystyczna na krakowskim Kazimierzu,

które odbędą się w dniach 30 września, 1, 7, 8 października 2023 roku

w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 43 w budynku I – Instytut Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

REKRUTACJA DO 24 września 2023 r. do godz. 23:59

 

Zapraszamy osoby zainteresowane poznawaniem i doskonaleniem warsztatu graficznego, rysunkowego oraz malarskiego (kandydatów na studia artystyczne, pasjonatów i amatorów).

Zajęcia podzielone są na 4 tematy, podczas których każdy uczestnik weźmie udział w następujących warsztatach:
– rysunek i malarstwo,
– sitodruk,
– sucha igła,
– linoryt.

 

Warsztaty są bezpłatne.

Szczegółowy harmonogram warsztatów znajduje się tutaj.

 

Wypełnione, podpisane i zeskanowane dokumenty:

 

należy wysłać drogą mailową na adres: justyna.debska@up.krakow.pl lub pozostawić w kopercie w pok. 137 w budynku głównym bądź Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,Letnia Akademia artystyczna”.

Dokumenty należy wypełnić danymi uczestnika.
W przypadku osób w wieku 13-16 roku życia – wszystkie dokumenty podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
Uczestnicy powyżej 16 roku życia podpisują się osobiście na formularzu zgłoszeniowym oraz klauzuli, a ‘zgodę rodzica_opiekuna na udział w projekcie osoby niepełnoletniej’ podpisują rodzice/opiekunowie prawni.

 

Na zgłoszenia czekamy do 24 września 2023 r. do godz. 23:59!

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową na adresy wskazane w kwestionariuszu zgłoszeniowym.

Szczegółowe kryteria rekrutacji.