Kontakt

Dział Rozwoju
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 136

tel. 797 996 353 lub 12 662 64 22

biurorozwoju@up.krakow.pl

Koordynator merytoryczny projektu: mgr Małgorzata Martinek

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Justyna Dębska

Koordynator finansowy projektu: mgr inż. Katarzyna Ryznar