Ginące zawody – Szlakiem ceramiki

Podczas warsztatów każdy z uczestników weźmie udział w zajęciach, podzielonych na trzy tematy:
1. Warsztaty ceramiczne,
2. Nauka toczenia na kole,
3. Dekorowanie pater kamionkowych.

Warsztaty będą prowadzone przez dwóch specjalistów: garncarza oraz artystę ceramika. Spotkanie składa się z kilku etapów. Podczas trwania warsztatów uczestnicy mają kontakt z profesjonalnym garncarzem i artystą ceramikiem. W trakcie zajęć odbędzie się pokaz toczenia na kole prowadzony przez garncarza oraz pokaz dekorowania pater kamionkowych przez ceramika dla całej grupy. W drugim etapie spotkania połowa grupy toczy na kole pod okiem garncarza a druga połowa grupy pod okiem ceramika uczy się dekorować angobami patery kamionkowe techniką rożkową za pomocą narzędzia – gruszki. W połowie trwania warsztatów uczestnicy się zamieniają tak aby każdy z uczestników skorzystał z pełnej, zaplanowanej oferty spotkania.

W ramach projektu zaplanowano 5-godzinne warsztaty (5 x 45 minut), na które zapraszamy osoby powyżej 15 roku życia.