Ginące zawody – Linoryt

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z klasycznymi technikami druku i wykonanie autorskiej odbitki. Uczestnicy poznają m.in. przykłady dzieł wykonanych w technikach drzeworytniczych oraz linorytniczych, charakter technologii i techniki (specyfika różnych materiałów oraz metod) jak również wykonają linoryt klasycznymi narzędziami linorytniczymi.

W ramach projektu zaplanowano 3 edycje 10-godzinnych warsztatów (10 x 45 minut), dla uczniów szkół ponadpodstawowych (powyżej 16 lat).