Ginące zawody – ETNOZABAWKI – Projektowanie konceptualnych zabawek z drewna

Zajęcia pozwolą na rozwój kreatywności, poznanie tradycyjnego rzemiosła, skrótowe poznanie historii zabawek ludowych terenu Małopolski oraz pobudzenie zainteresowania etnografią.

Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektują i wykonają przy pomocy opiekunów własne zabawki z drewna.

W ramach projektu zaplanowano 3 edycje 4-godzinnych warsztatów (4 x 45 minut), na które zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat.