Ginące zawody – Drugie życie przedmiotu

Warsztaty, podczas których eksperci: konserwator mebli i stolarz zapoznają uczestników z potrzebną do projektu renowacji mebli specjalistyczną wiedzą, m.in. technikami odnowy mebli, materiałami, procesem konserwacji.
Projekt pobudzi świadomość uczestników dotyczącą spuścizny historycznej Kazimierza. Przez zbiórkę starych przedmiotów i ich odnowę nastąpi uwrażliwienie na takie aspekty społeczne jak czas, przemijanie, historia, rewitalizacja (pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej), a także nawiązanie współpracy, aktywizacja lokalnych mieszkańców, zacieśnienie więzi społecznych, w tym osób starszych.

Warsztaty będą dotyczyć przywracania do użytkowości starych przedmiotów i mebli z duszą, antyków. Zajęcia mają uwrażliwić na ważne społeczne kwestie przywracania życia starym przedmiotom oraz aktywizować mieszkańców poprzez warsztaty manualne.

W ramach projektu zaplanowano 3 edycje 9-godzinnych warsztatów (9 x 45 minut), dla osób powyżej 18 roku życia.