Budowanie tożsamości miejsca – KAZIMIERZ OCZAMI MIESZKAŃCÓW

Uczestnicy będą indywidualnie i w grupie poznawać różne techniki fotograficzne, historię fotografii, technikę i kompozycję oraz obsługę aparatów fotograficznych. Na koniec zaprojektują i wykonają autorskiego zina fotograficznego. Istotną częścią merytoryczną będzie połączenie zajęć kreatywnych z poznawaniem lokalnej historii, architektury i kultury w ramach ćwiczeń realizowanych w terenie, czyli na krakowskim Kazimierzu.

W ramach projektu zaplanowano 3 edycje 48-godzinnych warsztatów (48 x 45 minut), dla osób powyżej 15 roku życia.