Akademia Artystyczna – Przyjazna przestrzeń

Projekt będzie kłaść nacisk na kwestię roli projektowanych obiektów w aktywizacji przestrzeni publicznej, prowokowaniu do określonych zachowań, jak twórcza aktywność, prosumpcja i uspołecznienie tej aktywności. Pokażą jak można projektować przestrzeń wspólną, komunikować swoje idee, w sposób wizualny i przestrzenny projektować przestrzeń a zatem aktywnie zmieniać swoje otoczenie.
Jest to projekt partycypacyjny, włączający mieszkańców Kazimierza w planowanie zaniedbanych części dzielnicy – kompetencje mogą być przydatne w zgłaszaniu projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, który jest platformą aktywizacji mieszkańców.

Celem projektu będzie rozszerzanie horyzontów myślenia o roli i funkcji miejsc publicznych i co równie istotne, roli odbiorców w ich kształtowaniu. Będziemy pokazywać dobre praktyki funkcjonujące w innych lokalizacjach i wspólnie projektować naszą wspólną, przyjazną przestrzeń, przez planowanie, makietowanie.

Efektem działań będzie wystawa w galerii na Kazimierzu (jedna rocznie dla uczestników z danej edycji).

W ramach projektu zaplanowano 3 edycje 12-godzinnych (12 x 45 minut) warsztatów, dla osób powyżej 18 roku życia.