Akademia Artystyczna – Kazimierz wokół linii i pięciolinii

Projekt zakłada wspólną koncepcję łączenia muzyki i malarstwa, szczególnie z uwzględnieniem odpowiednich środków kompozytorsko-technicznych oraz formalnych, tj.: subtelności interwałowe, odległości tonów kolorystycznych, stosunki czasowe, strukturę formy, elementy dynamiczne i artykulacyjne.

Prace malarskie będą podporządkowane odpowiednim sekwencjom podziałów i rytmów linearnych, inspirowanych muzyką a także pejzażem Kazimierza.
Zakłada uwrażliwienie uczestników na wzajemne powiązania plastyczno-muzyczne poprzez temat formalny, harmonię, barwę, zróżnicowanie form, a także zwrócenie uwagi na funkcję formotwórczą i dramaturgiczną podczas powstawania obrazów.

Podczas realizacji projektu muzycy wykonają utwory na takich instrumentach, jak: perkusja, saksofon, gitara, kontrabas.

Uczestnicy dokonają na płaszczyźnie obrazu próby integracji dźwięku i obrazu, doświadczając równoczesnego działania zmysłów: słuchu i wzroku. Ponadto stworzą ciąg narracyjny uzyskany przez następstwo prezentowanych barw instrumentów.

Poszukiwanie płaszczyzny dialogowania i artystycznej interakcji (plastyczno-muzycznej) dla wszystkich grup będzie integralnym składnikiem postawy estetycznej. W takim postępowaniu młodzież docieka synestezji, upatrując ważny cel artystycznego działania. Na koniec warsztatów wykonają zbiorową pracę plastyczną, inspirowaną utworem jazzowym specjalnie skomponowanym przez wykładowców dla dzielnicy Kazimierz, która wystawiona zostanie w galerii.

W ramach projektu zaplanowano 3 edycje 18-godzinnych warsztatów (18 x 45 minut), dla osób od 15 roku życia.